De kenmerken van een goede leidinggevende

13 april 2023

Wat is leiderschap eigenlijk?

Leiderschap is een cruciale vaardigheid voor elke organisatie. Het is de kunst om een groep mensen te leiden naar een gemeenschappelijk doel en om de visie van de organisatie te communiceren. Leiderschap gaat echter verder dan alleen het geven van opdrachten en het behalen van resultaten. Het gaat ook om het inspireren en motiveren van het team, het ondersteunen van hun ontwikkeling en het creëren van een positieve werkcultuur. Een goede leider is in staat om zijn of haar teamleden te helpen hun volledige potentie te bereiken en om de organisatie als geheel vooruit te helpen.

Management richt zich daarentegen vooral op het organiseren en controleren van de activiteiten van de organisatie. Het gaat om het toewijzen van middelen, het plannen van activiteiten, het meten van resultaten en het nemen van beslissingen om ervoor te zorgen dat de organisatie efficiënt en effectief werkt. Managers zijn verantwoordelijk voor het toezicht houden op de dagelijkse gang van zaken en het naleven van de procedures en richtlijnen van de organisatie. Een manager kan ook een leider zijn, maar het is niet per se hetzelfde. Een leider richt zich op de menselijke aspecten van het werk, terwijl management meer gericht is op het proces van het werk.

Wat is een goede leidinggevende?

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat er bepaalde kenmerken zijn die in verband worden gebracht met effectief leiderschap. Een van de meest bekende onderzoeken is uitgevoerd door Daniel Goleman, een Amerikaanse psycholoog en auteur van het boek “Emotionele intelligentie”. In zijn onderzoek heeft Goleman vastgesteld dat leiders met een hoge mate van emotionele intelligentie (EQ) betere resultaten behalen dan leiders met een hoge mate van intellectuele intelligentie (IQ). Emotionele intelligentie omvat onder andere empathie, zelfbewustzijn, zelfregulering en sociale vaardigheden, die allemaal belangrijk zijn voor het opbouwen van relaties en het motiveren van medewerkers.

Een ander onderzoek dat relevant is voor het bepalen van wat een goede leider is, is het onderzoek van Jim Collins en zijn team, gepubliceerd in het boek “Good to Great”. Dit onderzoek richtte zich op de kenmerken van bedrijven die langdurig succesvol waren en onderscheidde vijf leiderschapsniveaus. De hoogste niveaus, niveau vier en vijf, omvatten respectievelijk effectief leiderschap en het beste leiderschap. Kenmerken van deze niveaus zijn onder meer een sterke visie, discipline, vastberadenheid en het vermogen om talent te ontwikkelen en te inspireren.

 

De 7 kenmerken van goed leiderschap

Goed leiderschap is cruciaal voor het succes van elk team of organisatie. Het hebben van een effectieve en goede teamleider kan het verschil maken tussen een succesvolle en een mislukte onderneming. Steven Covey, auteur van “De zeven eigenschappen van effectief leiderschap”, identificeert zeven eigenschappen of kenmerken die een effectieve leider zou moeten hebben.

Een goede leider is proactief

De eerste eigenschap van effectief leiderschap is proactiviteit. Dit betekent dat een leider verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar acties en reacties op situaties en veranderingen. Proactieve leiders zijn in staat om vooruit te denken en te anticiperen op problemen voordat ze zich voordoen. Ze nemen het initiatief en zijn niet afhankelijk van anderen om beslissingen voor hen te nemen.

Een duidelijke visie

De tweede eigenschap is beginnen met het einde in gedachten. Dit betekent dat een effectieve leider een duidelijk beeld heeft van de professionele doelstellingen die hij of zij wil bereiken en zich hierop richt bij het nemen van beslissingen en het leiden van zijn of haar team. Sterke leiders die beginnen met het einde in gedachten hebben een visie en weten hoe ze deze kunnen realiseren. Ze stellen haalbare doelen en ontwikkelen plannen om deze visie te realiseren.

Leiderschap met prioriteiten

De derde eigenschap is belangrijkheid eerst. Dit betekent dat een effectieve leider prioriteiten stelt en zich richt op de belangrijkste zaken. Leiders die belangrijkheid eerst stellen, weten hoe ze hun tijd moeten beheren en concentreren zich op de zaken die het meest bijdragen aan het behalen van hun doelen.

Een goede strategie? Win-win!

De vierde eigenschap is denken in termen van win-win. Dit betekent dat een effectieve leider op zoek is naar oplossingen die voor alle betrokken partijen gunstig zijn. Leiders die win-win denken, werken aan het creëren van situaties waarin alle partijen kunnen winnen en streven naar samenwerking en partnerschap.

Eerst begrijpen, dan begrepen worden

De vijfde eigenschap is eerst begrijpen, dan begrepen worden. Dit betekent dat een effectieve leider goed kan luisteren en begrip toont voor de standpunten en ideeën van andere individuen voordat hij of zij zijn of haar eigen ideeën presenteert. Leiders die eerst begrijpen, dan begrepen worden, zijn in staat om anderen effectief te beïnvloeden en bouwen relaties op gebaseerd op vertrouwen en respect.

Samen streven naar ambities

De zesde eigenschap is synergie creëren. Dit betekent dat een effectieve leider samenwerkt met anderen om gezamenlijke doelen te bereiken. Leiders die synergie creëren, gebruiken de verschillende sterke punten en vaardigheden van hun teamleden om betere resultaten te behalen dan wanneer ze alleen zouden werken. Zo wordt ook de intrinsieke motivatie van de werknemers aangewakkerd, ze houden zich immer bezig met zaken waar zij de meeste inhoudelijke kennis van hebben.

De eigen werkwijze scherp houden

De zevende eigenschap is de zaag scherp houden. Dit betekent dat een effectieve leider zichzelf blijft ontwikkelen en verbeteren. Leiders die de zaag scherp houden, investeren in hun eigen ontwikkeling en stellen zichzelf voortdurend nieuwe uitdagingen om te groeien en te leren.

Ben ik een goede leidinggevende?

Als leidinggevende is het belangrijk om jezelf regelmatig te evalueren om te bepalen of je een goede leider bent. Hieronder staan enkele reflectievragen die je helpen om je leiderschapskwaliteiten te beoordelen:

  1. Hoe goed ben ik in het communiceren van de visie en doelen van de organisatie aan mijn team?
  2. Hoe effectief ben ik in het motiveren en inspireren van mijn teamleden om hun beste werk te leveren?
  3. Hoe goed ben ik in het luisteren naar mijn teamleden en het ondersteunen van hun behoeften en ontwikkeling?
  4. Hoe goed ben ik in het creëren van een positieve werkcultuur waarin teamleden zich gewaardeerd voelen en samenwerken?
  5. Hoe goed ben ik in het nemen van beslissingen en het oplossen van problemen op een efficiënte en effectieve manier?
  6. Hoe goed ben ik in het omgaan met uitdagingen en veranderingen in de organisatie?
  7. Hoe goed ben ik in het ontwikkelen van mijn eigen leiderschapskwaliteiten en het leren van feedback die ik van anderen ontvang?

Door deze reflectievragen regelmatig aan jezelf en anderen om je heen te stellen en je leiderschapsstijl aan te passen waar nodig, word je een betere leider die je team naar succes kan leiden.

De belangrijkste eigenschappen van een goede leidinggevende

Een goede leidinggevende is dus van onschatbare waarde voor elk team of organisatie. Maar wat maakt iemand een goede leidinggevende? Hieronder staan enkele belangrijke kenmerken die een goede leidinggevende zou moeten hebben.

Is de visie duidelijk?

Ten eerste heeft een goede leidinggevende een duidelijke visie en weet hij of zij hoe deze te communiceren. Een visie stelt een doel voor ogen en geeft richting aan de acties van het team. Door deze visie te communiceren en het team te inspireren om deze te volgen, kunnen de teamleden gemotiveerd worden om hun uiterste best te doen.

Goede communicatie is key

Ten tweede is een goede leidinggevende in staat om effectief te communiceren. Communicatie is een belangrijk onderdeel van het leidinggeven en het is essentieel dat de boodschap helder overkomt bij het team. Een goede leidinggevende luistert ook naar de behoeften van het team en houdt rekening met hun feedback bij het nemen van beslissingen.

Uitdaging om het beste te bereiken

Ten derde heeft een goede leidinggevende het vermogen om het beste uit zijn of haar team te halen. Dit kan worden bereikt door het stellen van haalbare doelen, het bieden van ondersteuning en feedback, en het stimuleren van samenwerking. Een goede leidinggevende erkent de sterke punten en vaardigheden van elk teamlid en gebruikt deze om het team als geheel te versterken.

Een goede teamleider geeft vertrouwen

Ten vierde is een goede leidinggevende in staat om te delegeren en vertrouwen te geven aan zijn of haar teamleden. Het is belangrijk om te erkennen dat niemand alles kan doen en dat het verdelen van verantwoordelijkheden en taken het team kan versterken. Een goede leidinggevende vertrouwt op zijn of haar team om de juiste taken uit te voeren en biedt de nodige ondersteuning om ervoor te zorgen dat het werk op de juiste manier wordt gedaan.

Weloverwogen besluiten

Ten vijfde heeft een goede leidinggevende het vermogen om beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen. Beslissingen nemen is vaak een uitdagend en lastig proces, maar een goede leidinggevende is in staat om weloverwogen beslissingen te nemen die in lijn zijn met de visie van het team en die het beste resultaat opleveren.

Een gezonde focus op groei en ontwikkeling

Ten zesde is een goede leidinggevende in staat om zichzelf en zijn of haar team voortdurend te verbeteren. Dit kan worden bereikt door het stellen van doelen en het bieden van feedback en coaching. Een goede leidinggevende blijft leren en groeien om ervoor te zorgen dat het team zich voortdurend zal verbeteren en de gestelde doelen bereikt.

De juiste tools op het gebied van empathie

Tot slot is een goede leidinggevende in staat om empathie te tonen en te begrijpen wat er speelt in het team. Empathie tonen betekent dat de leidinggevende rekening houdt met de gevoelens en behoeften van het team en op een respectvolle manier communiceert.

Conclusie

Kortom, een goede leidinggevende moet een combinatie zijn van visie, communicatieve vaardigheden, empathie, besluitvaardigheid, creativiteit, zelfreflectie, leidinggevende-schap, en integriteit. Het is belangrijk dat een leidinggevende deze eigenschappen bezit om een succesvolle en effectieve leidinggevende te zijn.

Deze vaardigheden kun je ontwikkelen door bijvoorbeeld het volgen van een NLP opleiding.

34 reviews over CapitalHEROES

Bekijk reviews

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen