Werkt NLP bij autisme?

16 maart 2023

Wat is Autisme?

Volgens de website ggzstandaarden.nl is autisme de verzamelnaam voor gedragskenmerken die duiden op een kwetsbaarheid op het gebied van sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken, bewegen en handelen, in de zintuiglijke verwerking van prikkels en op het gebied van filteren en integreren van informatie. Daarnaast ervaren mensen met autisme ook vaak problemen met uitvoerend handelen met name op het gebied van plannen en organiseren.

Autisme kan op dit moment niet op een objectieve manier worden vastgesteld via lichamelijk onderzoek zoals bloedonderzoek of een hersenscan. Autisme kan alleen worden aangetoond aan de hand van gedragskenmerken, vast te stellen via vragenlijsten, interviews en observaties. Dit betekent concreet dat belangrijk is om nu te onthouden dat autisme gaat over (intern- en extern) eigen gedrag.

Autismespectrumstoornis als diagnose

De website vermeldt ook: ‘Autismespectrumstoornis (ASS) is de formele benaming van autisme volgens de DSM-5. De term spectrum wordt hierin gebruikt om de variatie in aard en ernst van de symptomen aan te geven. Met de term autisme worden ook de diagnoses uit eerdere edities van de DSM bedoeld: autistische stoornis (ook wel klassiek autisme of kernautisme genoemd), stoornis van Asperger en PDD-nos. Deze diagnoses worden met de ingebruikname van de DSM-5 vanaf 1 januari 2017 niet meer als aparte diagnoses gesteld.’

En hier wordt het interessant. Stel je voor dat je een aantal gedragskenmerken hebt die wijzen in de richting van autismespectrum. Dan heb je een stoornis te pakken en is er een aard en een mate van ernst in symptomen. Mét diagnose.

Als je het ons vraagt is dit niet zo heel erg helpend, zoals wel meer in de psychiatrie. Wij zien mensen met kenmerken van autisme als mensen met kenmerken van autisme. Ze zijn niet kapot, raar, vreemd of bevangen door het stoornis. Het zijn mensen met kenmerken van autisme. Net als jij en ik.

NLP en autisme

Schrijven over NLP en autisme is als schrijven over NLP en ieder mens op deze wereld. (Bij mijn weten is NLP nog nooit op dieren geprobeerd, maar dat is een kwestie van tijd.)

Sommige mensen, waaronder mensen met kenmerken van autisme, hebben behoefte aan helderheid. We kunnen deze mensen daarom ondersteunen met een modelmatige manier van het kijken naar de wereld en werkelijkheid om zo te leren hoe ze het meest effectief kunnen zijn.

NLP gaat over het leren kennen en begrijpen van jouw brein en dit optimaliseren voor jouw doelen. Binnen NLP hebben we gedrag gevat in modellen en structuren om dit gemakkelijk over te dragen.

Mensen die moeite hebben met het intuïtief en op een natuurlijke manier aanvoelen van communicatie leren we dit methodisch te doen. In dat opzicht is intuïtie gewoon te leren. Daarnaast leren we op een heldere en meer precisie manier communiceren zodat precies kan worden begrepen wat wordt bedoelt.

In die zin zijn mensen met kenmerken van autisme beter dan anderen in staat om NLP te leren. Interessant om er op dat niveau naar te kijken.

Betere vragen stellen levert betere antwoorden op

Het Meta-model is een model met taalpatronen in zich. Soms worden deze patronen wel eens uitgelegd als overtredingen. Bijvoorbeeld als je altijd te laat bent. ‘Altijd’ is zo’n taalpatroon. Het is natuurlijk nooit fout om dit te gebruiken en het is al zeker geen overtreding. De NLPolitie heeft wel wat beters te doen. Het is ook geen wapen of ondervragings-tool. ‘Jij zei altijd, dat kan niet, leg uit’.

Nee, het Meta-model heeft te maken met interne staten, overtuigingen, waarden en strategieën. Het leert je hele goede vragen stellen. Waarom zou ik dat moeten leren? Goeie vraag! Het Meta-model is er om goede vragen te stellen, om informatie te verkrijgen, meer opties te creëren voor de ander en om richting te geven. Vooral dat laatste leer je in onze NLP Master Practitioner opleiding. Als NLP Practitioner, Master of Coach is het onze taak om concreet te worden en zijn.

Laten we eens kijken. Heb jij zin om vanavond plezier te maken? Laten we er vanuit gaan dat jouw antwoord ja is. ‘Mooi, dan gaan we eerst de viskratten lekker schoonspoelen en daarna heerlijk garnalen stamppot maken met spruitjes, dat is echt mijn lievelings. O ja en we gaan slangen villen. Daar kijk ik echt naar uit’.

Hier zie je het verschil tussen de oppervlakte- en dieptestructuur. Plezier allebei ja, precies plezier één ja en één nee (waarschijnlijk dan).

Als we beseffen dat alle informatie in het brein dus op zijn minst twee keer gefilterd is, hebben we dus een manier nodig om die informatie te herstellen. Het is de kunst van het stellen van hele goede vragen. Het is de kunst van het gebruik van het Meta-model. Dit model geeft ons het gereedschap om dit mogelijk te maken. Kun je je voorstellen hoeveel makkelijker alles dan wordt?

Conclusie: is NLP geschikt voor mensen met autisme?

Kort gezegd: NLP gaat over het optimaliseren van je brein. En NLP en autisme is als NLP en ieder ander op deze wereld. Dus ja, NLP is geschikt voor mensen met autisme, net als voor iedereen zonder autisme of kenmerken daarvan.

34 reviews over CapitalHEROES

Bekijk reviews

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen