NLP oogpatronen

12 april 2022

Wanneer wij informatie verwerken kunnen we dit visueel, auditief, kinesthetisch, olfactorisch of gustatief doen of door middel van een combinatie (synesthesie). Het is mogelijk om de toegang te hebben tot de betekenis van een woord in één of in een combinatie van de vijf zintuiglijke systemen. Door het scherp kalibreren van iemands oogbewegingen krijgen we aanwijzingen waar in het brein iemand informatie opslaat en weer representeert en hoe iemand daar mogelijk mee omgaat.

Bandler en Grinder hebben mensen geobserveerd wanneer ze dit ontdekten. Zij concludeerden dat mensen hun ogen in bepaalde richtingen bewegen afhankelijk van het soort denkproces dat zij starten. Dit fenomeen beschreven zij als ‘Eye accessing cues’. Er zijn vele namen gegeven in het Nederlands, wij prefereren nog steeds gewoon: oogpatronen.

NLP en oogpatronen

De centrale unit om al onze emoties, herinneringen, externe prikkels en interne reacties te regelen en te organiseren, is ons brein. Het brein is – zachtjes uitgedrukt – een complex orgaan. Om te begrijpen hoe iemand interne informatie verwerkt, duiken we eventjes in de werking van onze hersenen.

De hersenen worden ook wel het brein genoemd. Ze vormen het deel van het centrale zenuwstelsel dat binnen de beschermende schedel ligt. In deze grijze massa van zo’n 1300 gram worden allerlei vitale lichaamsfuncties (zoals ademhaling en hartslagfrequentie) gereguleerd en vinden belangrijke mentale processen, zoals denken en voelen, plaats. De besturing van de motoriek van het lichaam (zoals bewegen van armen en benen) wordt gecoördineerd in de hersenen. De hersenen zelf voelen geen pijn, maar registreren wel de pijn die we ergens anders in het lichaam voelen.

Globaal zijn de hersenen in te delen in:

  • de kleine hersenen
  • de hersenstam
  • de grote hersenen

De grote hersenen zijn verdeeld in twee helften, hemisferen genoemd. Deze linker- en rechterhelft worden met elkaar verbonden door de hersenbalk. Dankzij deze verbinding kunnen de twee helften met elkaar communiceren en staat informatie uit de ene hersenhelft dus voortdurend ter beschikking aan de andere hersenhelft.

De twee hersenhelften zijn opgebouwd rondom de vier hersenkamers (ventrikels). Deze kamers zijn gevuld met hersenvocht (liquor).

De hersenschors is de buitenste laag van de hersenen. Deze laag ligt aan de oppervlakte en wordt ook wel cortex genoemd. De hersenschors is sterk gevouwen waardoor de hersenen een gerimpeld uiterlijk hebben. Groeven (sulci) worden afgewisseld met windingen (gyri), waardoor de hersenschors een groot oppervlakte heeft. Daardoor wordt de hoeveelheid zenuwcellen die de hersenen kunnen bevatten groter.

Sommige groeven zijn dieper dan andere. De diepe groeven verdelen de hersenen in vier grote kwabben:

  • voorhoofdskwab (frontaalkwab)
  • wandbeenkwab (pariëtaalkwab)
  • achterhoofdskwab (occipitaalkwab)
  • slaapkwab (temporaalkwab)

De frontaalkwab wordt ook voorhoofdskwab genoemd. Dit is de grootste van de vier hersenkwabben en neemt een derde deel van de totale hersenschors in beslag. Dit deel van de hersenen wordt gezien als het meest geavanceerde deel, verantwoordelijk voor het menselijke zelfbewustzijn.

Het voorste gedeelte van de frontaalkwab is de prefrontale cortex. Dit deel ligt direct achter het voorhoofd en is verantwoordelijk voor cognitieve, emotionele en motivationele processen, zoals plannen, impulsbeheersing en doelgericht handelen. Dit worden ook wel de executieve functies genoemd.

De pariëtaalkwab wordt ook wandbeenkwab genoemd. Van opzij gezien: het aan de achter/bovenzijde gelegen deel van de hersenschors. Dit deel van de schors is betrokken bij zintuiglijke en cognitieve functies, zoals aandacht, ruimtelijk inzicht, lezen en rekenen. Het voorste gedeelte van de pariëtaalkwab ontvangt zintuiglijke informatie van de thalamus.

De occipitaalkwab wordt ook achterhoofdskwab genoemd. Van opzij gezien: het aan de achterzijde gelegen deel van de hersenschors. Dit is de kleinste hersenkwab, die betrokken is bij het zien.

De temporaalkwab of temporale kwabben, ook slaapkwab genoemd, liggen in de hersenen net achter de oren. Ze zijn gelegen aan beide zijden van het hoofd. De temporaalkwabben bevatten o.a. de auditieve cortex en werken nauw samen met de hippocampus, die aan de voorkant van de temporaalkwabben ligt. Ook het centrum van Wernicke, wat een belangrijke rol speelt bij het begrijpen van taal, ligt in de linker temporaalkwab.

NLP Oogpatronen

Hoe lees je iemands ogen?

De afbeelding hierboven geeft een indicatie van de beweging die de meeste mensen maken wanneer ze intern informatie verwerken. Een klein percentage van de mensen bewegen hun ogen in tegengestelde richting. Deze afbeelding is het gemakkelijkst te gebruiken wanneer je dit denkbeeldig projecteert over iemand zijn gezicht. Zodat je kunt zien wanneer zij met hun ogen in een bepaalde richting bewegen.

Tip: projecteer de letters TV op beiden schouders van degene die tegenover je staat. De T staat voor toekomst en de V voor verleden. Alles aan de T kant gaat over het construeren. Alles aan de V kant gaat over herinneren. Het ontdekken van oogbewegingen is in het begin misschien nog niet gemakkelijk en dat verandert snel. Let daarom vooral op de richting waar de ogen als eerste heen bewegen of de richting die het langst wordt vastgehouden.

Overzicht van oogpatronen + voorbeelden

Visuele constructie (linksboven)

Hier wordt waarneming gecreëerd welke nog niet eerder daadwerkelijk is gezien. Oogbewegingen die links of rechts (of recht vooruit) zijn gericht op een visuele voorstelling. Het gaat hier over beelden of filmpjes. Afhankelijk van waar de ogen heen gaan, kun je waarnemen waar iemand ‘intern’ mee bezig is. Kijkt iemand naar linksboven dan is iemand waarschijnlijk een beeld aan het creëren. Hoe zou een roze olifant jongleren?

Visueel herinneren (rechtsboven)

Hier worden beelden uit het verleden gezien. Is iemand zich een beeld ‘voor de geest’ aan het halen, dan kijkt hij of zij waarschijnlijk naar rechtsboven. Iemand is hier bezig een beeld op te halen en letterlijk te representeren. Waar zat in jouw vorige huis het huisnummer, rechts of links van de deur?

Auditieve constructie (links midden)

Hier worden geluiden in je hoofd gemaakt die je nog nooit eerder hebt gehoord. Het midden segment van oogbewegingen gaat over auditieve voorstellingen. Iemand die midden links kijkt, is waarschijnlijk bezig met het construeren van geluid. Hoe zou een stotterende aliën klinken?

Auditief herinneren (rechts midden)

Hier worden geluiden gehoord die je al eens hebt gehoord. Iemand die zich een geluid herinnert zal midden rechts kijken. Hoe klinkt jouw favoriete liedje?

Voelen (linksonder)

Als ogen naar linksonder bewegen kan dat zeggen dat ergens emotie aan verbonden is. Herinner jij je nog hoe jij je voelde toen je de eerste keer in de Efteling was?

Auditief digitaal (interne dialoog) (rechtsonder)

Ogen die naar rechtsonder gaan, wijzen erop dat iemand bezig is een gesprek met zichzelf te voeren. Meestal wordt gezegd dat ‘daar’ de innerlijke stem vandaan komt. Het komt ook voor dat mensen die hun ogen eerst naar rechtsonder laten bewegen ‘oefenen’ wat ze vlak erna gaan uitspreken. Ook kan het zijn dat iemand eerst een gestelde vraag voor zichzelf herhaalt.

Voor ongeveer 80% van de mensen werkt dit zo. Voor de andere 20% werkt dit net omgekeerd. Dat is een kwestie van uitvinden. Aan de hand van de structuur van oogbewegingen kunnen we ontdekken wat iemand in zijn hoofd doet. We ontdekken zo uiteindelijk daadwerkelijk een strategie.

Aan de slag met NLP

NLP helpt je om betere resultaten te bereiken bij jezelf en anderen, of het nu om je partner, klant, dochter, collega of leidinggevende gaat. NLP leer je op bewust en onbewust niveau. Daarom oefenen we veel in onze opleidingen, gewoon omdat je een vaardigheid beter leert als je die veel oefent.

Samengevat kunnen we zeggen dat NLP je helpt om te ontdekken waar je naartoe wil, wat je tot nu toe tegenhoudt en hoe je die hindernissen doorbreekt, welke hulpbronnen je nodig hebt en hoe je die kunt activeren zodat je nu een verandering kunt doormaken die je mee kunt nemen in de toekomst.

Wil je meer informatie, persoonlijk kennismaken met ons of ben je nog niet volledig overtuigd van het nut van NLP? Plan dan een gratis en vrijblijvend online informatiemoment in via deze pagina. We geven we je graag antwoord op al je vragen over onze opleidingen en over ons. Of schrijf je direct in voor de NLP Practitioner opleiding.

34 reviews over CapitalHEROES

Bekijk reviews

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen