Algemene voorwaarden CapitalHEROES

Versie: 1 september 2022

Hier kun je onze algemene voorwaarden lezen. Liever een exemplaar per mail ontvangen? Laat het ons even weten..

085-4019318 – info@capitalheroes.nl – www.capitalheroes.nl – 71790454 – NL44 ABNA 0823174263 – NL858850667B0

Toepassing Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle workshops, trainingen, opleidingen en overige diensten van CapitalHEROES VOF. Per workshop, training, opleiding en overige wordt aangegeven of er kwalificatie-eisen zijn. Door je in te schrijven voor een opleiding ga je een bindende overeenkomst met ons aan. Hieronder vind je alle leveringsvoorwaarden die betrekking hebben op deze overeenkomst.

Definities

Onder organisator wordt verstaan: CapitalHEROES VOF.
Onder deelnemer wordt verstaan de deelnemer/ het bedrijf of de persoon die geacht wordt aan het programma deel te nemen
Onder opleiding wordt verstaan: elke workshop, trainingen en/of opleiding en alle overige bijeenkomsten die de aard en strekking van een opleiding hebben.

Certificering

CapitalHEROES VOF certificeert niet zelf voor de internationaal erkende NLP-programma’s NLP Practitioner,  NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner en NLP Coach. The Society of NLP (New Jersey, USA) houdt toezicht. Na afloop van de onder ‘Certificering’ genoemde programma’s krijgt de deelnemer geen diploma maar een certificaat, uitgegeven door The Society of NLP , ondertekend door Dr. Richard Bandler en John LaValle en de betreffende trainers. Bij alle andere programma’s is een certificaat facultatief en zal worden uitgegeven door CapitalHEROES VOF en ondertekend worden door de aan het programma verbonden trainer.

Geen foto en/of video en/of geluidsopnames

Het is iedere deelnemer verboden foto-, video-, en/of geluidsopnames te maken tijdens elk programma van CapitalHEROES VOF tenzij nadrukkelijk schriftelijke toestemming van CapitalHEROES VOF.

Vragen

Heeft een deelnemer vragen van administratieve aard, dan draagt CapitalHEROES VOF er zorg voor dat deze binnen vijf werkdagen zijn beantwoord. Mocht een (schriftelijke) vraag meer tijd vergen dan die hierboven genoemde beantwoordingstijd, dan zal CapitalHEROES VOF de deelnemer hiervan binnen vijf werkdagen schriftelijk op de hoogte stellen met daarin een indicatie van wanneer een antwoord kan worden verwacht.

Geheimhouding

Eenieder die vanuit CapitalHEROES VOF betrokken is bij de uitvoering van een programma en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden is verplicht tot geheimhouding daarvan.

Algemene Voorwaarden

1. Inschrijving

1.1 Je schrijft je altijd in voor een specifieke uitvoering van een opleiding. We vermelden op de website, op het inschrijfformulier en in de bevestigingsmail het moment en de plaats waar we de opleiding uitvoeren.
1.2 Je schrijft je in voor een opleiding door het inschrijfformulier in te vullen en te versturen via onze website of fysiek via een inschrijfformulier. Wanneer we je inschrijfformulier ontvangen, mailen we je zo snel mogelijk een bevestiging van ontvangst.

2. Bedenktijd

2.1 Na je inschrijving heb je een bedenktijd van 14 dagen waarin je kosteloos mag annuleren. Daarna wordt je inschrijving automatisch definitief.

3. Annuleren na afloop van de bedenktijd

3.1 Wanneer de bedenktijd afgelopen is, rekenen we op je deelname aan de opleiding waarvoor je je ingeschreven hebt. We gaan verplichtingen aan met onze trainers en de trainingslocatie en weigeren andere geïnteresseerden de toegang wanneer de groep vol zit. Daarom brengen we bij annuleren na afloop van de bedenktijd kosten in rekening.
3.2 Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang van de training betaal je 10% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
3.3 Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de training betaal je 25% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
3.4 Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang van de training betaal je 50% van de overeengekomen prijs met een minimum van €50.
3.5 Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang van de training betaal je 100% van de overeengekomen prijs.

4. Overmacht

4.1 Als je moet annuleren vanwege overmacht vanwege ernstige ziekte, een ongeval of een sterfgeval in de naaste omgeving overleggen we hoe we dat zo kunnen oplossen dat het voor beide partijen redelijk voelt.
4.2 Een overvolle agenda geldt niet als overmacht.

5. Verschuiven na afloop van de bedenktijd

5.1 Verschuiven van een inschrijving na afloop van de bedenktijd komt feitelijk neer op annuleren plus herinschrijven. In principe ben je ons dan annuleringskosten schuldig. We maken een uitzondering als je ingeschreven staat voor een training waarvoor ook een wachtlijst bestaat. We gaan dan onderzoeken of we iemand van de wachtlijst in jouw plek kunnen inschrijven.
5.2 Je kunt jezelf ook laten vervangen door iemand uit jouw eigen netwerk mits dit is voor de duur van de volledige opleiding en hij of zij aan de toelatingseisen voldoet.
5.3 Vinden we iemand van de wachtlijst om jouw plek in te nemen, dan verschuiven we je inschrijving naar een volgende keer dat we de training verzorgen.
5.4 Je betaalt wel al de factuur voor de training waarvoor je oorspronkelijk ingeschreven stond. Uiteraard betaal je geen tweede keer voor de training waarnaar je doorgeschoven bent.

6. Studiemateriaal

6.1 Al het studiemateriaal dat we uitdelen tijden de opleiding of training wordt automatisch van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen enzovoort.
6.2 Op alle studiematerialen die we zelf gemaakt hebben, rust het auteursrecht op CapitalHEROES. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik zolang je de bron duidelijk vermeldt.

7. Betaling

7.1 We zetten de factuur standaard op jouw naam. Je bent zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
7.2 Wanneer je daarom vraagt, zetten we de factuur op een andere naam, bijvoorbeeld van je werkgever. Ook dan ben je zelf verantwoordelijk voor een tijdige betaling.
7.3 Een tijdige betaling betekent dat je hebt betaald voor dat de opleiding begint en binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur.
7.4 Wanneer je wilt, kunnen we een betalingsregeling afspreken.

8. Te weinig deelnemers

8.1 We mogen een opleiding of training zonder verdere gevolgen afzeggen als er minder dan 8 deelnemers zijn.
8.2 Wanneer we een opleiding of training afzeggen, laten we je dat minstens 2 weken van tevoren weten.
8.3 Wanneer we een opleiding of training afzeggen, vervallen je betalingsverplichtingen. Als je de factuur al betaald hebt, krijg je je geld terug binnen 14 dagen.

9. Trainer of locatie niet beschikbaar

9.1 Als op de dag van de opleiding of training een trainer of de locatie niet beschikbaar is, doen we alles om een vervangende trainer of locatie te vinden binnen een straal van 50 kilometer.
9.2 Als dit niet lukt, mogen wij de bijeenkomst verzetten.
9.3 We zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade die ontstaat doordat een trainer of locatie niet beschikbaar zijn op de dag van de opleiding of training.

10. Privacy

10.1 Alle informatie die we van je ontvangen, behandelen we strikt vertrouwelijk. Dat geldt voor je persoonsgegevens en computergegevens, maar ook voor informatie die je tijdens de opleiding met ons en andere deelnemers deelt.
10.2 Tijdens een opleiding of training maken we wel eens foto’s en/of video-opnames. Sommige van die foto’s en/of video-opnames maken we openbaar. Je geeft ons hier toestemming voor.
10.3 Voor een volledig overzicht van hoe wij omgaan met jouw privacy, verwijzen wij je door naar ons privacyreglement te vinden op onze website.

11. Schade

11.1 Wij sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens alle activiteiten van CapitalHEROES. Dit geldt ook voor de personen die namens ons optreden zoals eventuele toeleveranciers of aan CapitalHEROES gelieerde bedrijven.

12. Klachten

12.1 We doen ons best om onze opleidingen en trainingen te verzorgen in overeenstemming met de geldende professionele normen.
12.2 Ben je ontevreden over (een deel van) een opleiding of training van ons? Laat het ons weten! Dan gaan we zoeken naar een oplossing die voor alle partijen redelijk voelt.

13. Geschillen

13.1 Lukt het niet om samen tot een oplossing te komen van een klacht of geschil, dan verwijzen wij je door naar onze klachtenprocedure die je hier kunt vinden op onze website.

14. Nederlands recht

14.1 Op de overeenkomst tussen de organisator en deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de organisator en de deelnemer is de bevoegde rechter in het arrondissement waar de organisator is gevestigd.

20+ reviews over CapitalHEROES

Reviews op Trustpilot

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen