Algemene voorwaarden CapitalHEROES

Versie: 1 juni 2024

Toepassing

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle workshops, trainingen, opleidingen en andere diensten van CapitalHEROES VOF. Per activiteit wordt aangegeven of er kwalificatie-eisen zijn. Door je in te schrijven via de website ga je een bindende overeenkomst met ons aan. Hieronder staan alle leveringsvoorwaarden die bij deze overeenkomst horen.

Definities

– Organisator: CapitalHEROES VOF.
– Deelnemer: De persoon of het bedrijf dat deelneemt aan het programma.
– Opleiding: Elke workshop, training en/of opleiding en alle andere bijeenkomsten die als opleiding gelden.

Certificering

CapitalHEROES VOF geeft zelf geen certificaten voor internationaal erkende NLP-programma’s zoals NLP Practitioner, NLP Business Practitioner, NLP Master Practitioner en NLP Coach. The Society of NLP (New Jersey, USA) houdt toezicht. Na afloop van deze programma’s krijg je een certificaat van The Society of NLP, ondertekend door Dr. Richard Bandler, John LaValle en de trainers. Bij andere programma’s is een certificaat optioneel en wordt uitgegeven door CapitalHEROES VOF, ondertekend door de trainer.

Geen foto, video en/of geluidsopnames

Het is verboden om foto-, video- en/of geluidsopnames te maken tijdens een programma van CapitalHEROES VOF, tenzij je hiervoor schriftelijke toestemming hebt van CapitalHEROES VOF.

Vragen

Heb je vragen van administratieve aard, dan zorgt CapitalHEROES VOF dat deze binnen vijf werkdagen worden beantwoord. Als een vraag meer tijd vergt, laten we je dit binnen vijf werkdagen weten met een indicatie wanneer je antwoord kunt verwachten.

Geheimhouding

Iedereen die bij CapitalHEROES VOF betrokken is bij een programma en vertrouwelijke informatie krijgt, is verplicht tot geheimhouding.

Inschrijving

Je schrijft je in voor een specifieke uitvoering van een opleiding. De datum en plaats staan op de website, het inschrijfformulier en in de bevestigingsmail. Inschrijven doe je via het inschrijfformulier op onze website of fysiek. Na ontvangst van je inschrijfformulier sturen we zo snel mogelijk een bevestiging.

Bedenktijd

Na inschrijving heb je 14 dagen bedenktijd waarin je kosteloos kunt annuleren. Daarna is je inschrijving definitief.

Annuleren na afloop van de bedenktijd

Na de bedenktijd rekenen we op je deelname. Annuleren brengt kosten met zich mee. Bij annuleren tot 2 maanden voor aanvang betaal je 10% van de prijs met een minimum van €50. Bij annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang betaal je 25% van de prijs met een minimum van €50. Bij annuleren korter dan 1 maand voor aanvang betaal je 50% van de prijs met een minimum van €50. Bij annuleren minder dan 2 weken voor aanvang betaal je 100% van de prijs.

Overmacht

Bij annulering door overmacht zoals ernstige ziekte, een ongeval of een sterfgeval overleggen we een redelijke oplossing. Een overvolle agenda geldt niet als overmacht.

Verschuiven na afloop van de bedenktijd

Verschuiven na de bedenktijd geldt als annuleren en herinschrijven. Annuleringskosten zijn van toepassing. Bij een wachtlijst onderzoeken we of iemand jouw plek kan innemen. Je kunt jezelf laten vervangen door iemand uit je netwerk als die aan de toelatingseisen voldoet. Vinden we iemand voor jouw plek, dan verschuiven we je inschrijving naar een volgende training. Je betaalt de factuur voor de oorspronkelijke training en niet opnieuw voor de verschoven training.

Studiemateriaal

Al het studiemateriaal dat we tijdens de opleiding uitdelen, is van jou. Dit geldt voor trainingsmappen, uitdelers, oefeningen, enzovoort. Op zelfgemaakt studiemateriaal rust het auteursrecht van CapitalHEROES. Je mag het kopiëren voor eigen gebruik met duidelijke bronvermelding.

Betaling

De factuur staat standaard op jouw naam. Jij bent verantwoordelijk voor tijdige betaling. Op verzoek zetten we de factuur op een andere naam, zoals die van je werkgever. Jij blijft verantwoordelijk voor tijdige betaling. Tijdige betaling betekent betaling voor aanvang van de opleiding en binnen veertien dagen na factuurdatum. Op verzoek kunnen we een betalingsregeling afspreken.

Te weinig deelnemers

We mogen een opleiding of training annuleren bij minder dan 8 deelnemers. Bij annulering laten we dit minstens 2 weken van tevoren weten. Bij annulering vervallen je betalingsverplichtingen. Betaalde bedragen worden binnen 14 dagen teruggestort.

Trainer of locatie niet beschikbaar

Bij onbeschikbaarheid van een trainer of locatie op de dag van de opleiding, zoeken we een vervangende trainer of locatie binnen 50 kilometer. Lukt dit niet, dan mogen wij de bijeenkomst verzetten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor vervolgschade door onbeschikbaarheid van trainer of locatie.

Privacy

Alle ontvangen informatie behandelen we strikt vertrouwelijk, inclusief persoonsgegevens en gedeelde informatie tijdens de opleiding. We maken soms foto’s en/of video-opnames tijdens een opleiding of training. Deze kunnen openbaar worden gemaakt met jouw toestemming. Voor meer informatie over privacy, zie ons privacyreglement op de website.

Schade

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens activiteiten van CapitalHEROES, inclusief toeleveranciers of gelieerde bedrijven.

Klachten

We doen ons best om onze opleidingen en trainingen professioneel te verzorgen. Ben je ontevreden over een opleiding of training? Laat het ons weten, dan zoeken we samen een redelijke oplossing.

Geschillen

Komen we er samen niet uit bij een klacht of geschil, dan verwijzen wij naar onze klachtenprocedure op de website.

Nederlands recht

Op de overeenkomst tussen organisator en deelnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden behandeld door de bevoegde rechter in het arrondissement van de organisator.

34 reviews over CapitalHEROES

Bekijk reviews

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen