Privacyverklaring CapitalHEROES

Wijzig cookieinstellingen

Versie: 20 februari 2020

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, vertrouw je ons bewust of onbewust persoonsgegevens toe. In dit privacy statement leggen we uit:

Welke gegevens we verzamelen;

Waarom we dat doen;

Hoe we ermee omgaan;

Hoe je je persoonsgegevens kunt inzien, wijzigen en verwijderen.

 

Welke gegevens verzamelen we?

Wanneer je onze website bezoekt en/of contact met ons zoekt, laat je bijna altijd persoonsgegevens achter. Hieronder beschrijven we welke gegevens we over je verzamelen.

 • Als je onze website bezoekt, registreert onze server je IP-adres;
 • Als je onze nieuwsbrief wilt ontvangen, vragen we je om je naam en e-mailadres;
 • Als je ons belt of mailt voor informatie geef je ons meestal je naam, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • Wanneer je er serieus over nadenkt om mee te doen aan een programma vragen we je een deelnameovereenkomst in te vullen;
 • Wanneer je je inschrijft voor een programma ben je verplicht om je voor- en achternaam, je huisadres, je postcode en woonplaats, je telefoonnummer en je e-mailadres af te geven;
 • Wanneer je deelneemt aan een training of opleiding vragen we je om voorbeelden te geven van situaties uit je werk of uit je privé́sfeer;
 • Wanneer je het certificeringstraject hebt afgerond, vragen we je om je geboorteplaats en – datum op te geven. We verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens zoals je burgerservicenummer;
 • Op onze website kunnen we gebruik maken van functionele cookies waarbij gebruikersinformatie geanonimiseerd gebruikt kan worden voor analysedoeleinden. We gebruiken cookies niet om al je activiteiten na te gaan;
 • Op onze website maken we gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe je onze website gebruikt.

 

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens?

We verzamelen je persoonsgegevens om je van dienst te kunnen zijn met onze programma’s. We hebben die gegevens nodig om je de informatie toe te sturen, om samen te onderzoeken of ons aanbod aansluit bij je leerwensen, om een overeenkomst te sluiten en om de overeenkomst uit te voeren. We verzamelen je persoonsgegevens nooit om ze door te verkopen aan anderen.

 

Hoe gaan we om met je persoonsgegevens?

We behandelen alle gegevens die we van je ontvangen vertrouwelijk. Dat wil zeggen dat we ze alleen delen met anderen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van ons werk of om te voldoen aan onze wettelijke plichten. We delen je gegevens met:

 • de trainers en coaches;
 • onze boekhouder en accountant;
 • onze webhost Mijn Domein;
 • Google Analytics;
 • onze nieuwsbrievenverzender Mailchimp.

Met al deze partijen hebben we zogenaamde verwerkersovereenkomsten afgesloten om te garanderen dat ze jouw gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Zo hebben we met Google strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en wij laten Google de IP-adressen anonimiseren.We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als onderneming zijn we wettelijk verplicht om onze administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren. We nemen de bescherming van je gegevens serieus. Onze website draait op een goed beveiligde server die in Nederland staat. De verbinding naar onze website is beveiligd met SSL-technologie. Je herkent dit aan het groene slotje dat verschijnt in je browser. Onze eigen computers zijn beveiligd met een professionele firewall.

Indien je je aanmeldt voor een NLP-opleiding die erkend is door The Society, dan ga je automatisch akkoord met het delen van je naam, adresgegevens en geboortedatum aan The Society of NLP in de Verenigde Staten. Als je hiervoor geen toestemming geeft, kunnen wij geen certificaat uitgeven. Uiteraard delen wij jouw gegevens via een beveiligde digitale verbinding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring herzien. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan je door te geven. 

 

Persoonsgegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Klopt er iets niet, wil je je gegevens inkijken of laten verwijderen? Neem dan contact met ons op en we maken het voor je in orde.

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien.
 • Recht op rectificatie: je heeft het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens en tegen direct marketing.
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kan je verzoeken om het verwerken van je persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken wat betekent dat wij minder gegevens van jou verwerken.

Bij je verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren door het meesturen van een geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat je de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat je hierbij je BSN en pasfoto afschermt.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan je verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij je daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 

Contactgegevens

CapitalHEROES V.O.F.
085-401 93 18
info@capitalheroes.nl

20+ reviews over CapitalHEROES

Reviews op Trustpilot

Verrijking training NLP Practitioner

In juli de NLP Practitioner afgerond bij CapitalHEROES. Zorgvuldig uitgezocht en achteraf was/is het een perfecte keuze geweest. Het is een trainingsinstituut waar de trainers zich perfect aanvullen. Ze gaan op een gedreven en zeker professionele manier te werk maar ook met de nodige humor. Het was een mooie reis met mezelf die ik zeker voortzet in de Master en Coach – de opleiding is absoluut aan te raden – eigenlijk gewoon een “must” voor iedereen. Groetjes Arien

Arien Peeters - Lees alle ervaringen